Skip to main content

Increasing the Dialogue between India and Europe by Improving EU Awareness and Access to Indian Research and Innovation Technology Programmes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska droga do indyjskich badań

Indyjscy badacze mają dobry dostęp do europejskich programów badawczych, ale nie można tego samego powiedzieć o europejskich badaczach w stosunku do indyjskich programów badawczych. Wspierana przez UE inicjatywa pragnie zmienić ten stan rzeczy promując większe wzajemne uczestnictwo.

Technologie przemysłowe

W obliczu dynamicznie rozwijającej się gospodarki Indii oraz rosnącego zainteresowania badaniami i rozwojem (R&D) jesteśmy w ostatnich latach świadkami pogłębiającej się międzynarodowej współpracy badawczej z UE. Odbiciem tego jest umowa o współpracy w dziedzinie nauki i technologii (S&T) zawarta między stronami w 2001 r., a rozszerzona w 2009 r. Indie oprócz tego są piątym co do wielkości krajem towarzyszącym uczestniczącym w siódmym programie ramowym UE (7PR). Niestety, podczas gdy indyjscy naukowcy cieszą się dużym dostępem do programów UE, z powodu braku świadomości i innych barier europejscy badacze mają mniejszy dostęp do indyjskich programów. Zespół projektu INDIA GATE, finansowany przez 7PR w ramach inicjatywy Współpraca międzynarodowa, zorganizował liczne spotkania, by zrównoważyć tę sytuację. Jako cześć większej inicjatywy, Access4.eu która daje możliwość europejskim naukowcom w pełni korzystać z obustronnego dostępu do programów badawczych państw partnerskich, projekt INDIA GATE ma za zadanie otworzyć indyjski sektor R&D dla społeczności naukowej EU. Zakłada to wzrost wśród europejskich badaczy świadomości dostępnych w Indiach możliwości oraz zobrazowanie krajobrazu i polityki w dziedzinie R&D w Indiach, zwłaszcza gdy w grę wchodzi mobilność i klastrowanie. Ponadto, w celu identyfikacji możliwości finansowania dostępnych dla europejskich naukowców w Indiach, zespół projektu utworzył punkt informacyjny, jako pierwszy punkt kontaktu oraz centrum informacyjne dla europejskich naukowców chcących dołączyć do badań na terenie Indii. Punkt informacyjny przekazywał wartościowe informacje dotyczące programów i zainteresowanych stron, a także wspomagał w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i znajdowaniu partnerów. Podczas trwania projektu INDIA GATE zespołowi udało się usprawnić i pogłębić współpracę w dziedzinie R&D między UE a Indiami oraz przygotować grunt dla usług wspierających obustronne badania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023