Skip to main content

Mechanisms to Attack Steering Effectors of Rheumatoid Syndromes with Innovated Therapy Choices

Article Category

Article available in the folowing languages:

Biologia chorób zapalnych

Przewlekłe choroby zapalne stawów, jak reumatoidalne zapalenie stawów (RA), są nieuleczalne, jednak wczesne ich zdiagnozowanie i leczenie może złagodzić objawy. Naukowcy wspierani ze środków UE przyjrzeli się początkom i progresji RA na rzecz opracowania metod wczesnego diagnozowania i skutecznej terapii.

Zdrowie

Choroby, takie jak RA, są rezultatem aktywacji reakcji odpornościowej wywołującej zapalenie i prowadzącej do uszkodzenia tkanki i niesprawności. Choroby zapalne obejmują szeroką gamę schorzeń, od astmy i nieswoistego zapalenia jelit po łuszczycę. Jednak RA jest doskonałym układem modelowym, który umożliwia rozwikłanie ich wspólnej biologii. W projekcie "Mechanisms to attack steering effectors of rheumatoid syndromes with innovated therapy choices" (MASTERSWITCH) zgromadzono dane od ponad 10 tys. pacjentów chorych na RA i ponad 30 tys. osób zdrowych zagrożonych ryzykiem rozwinięcia się przewlekłego zapalenia stawów. Celem było zidentyfikowanie mechanizmów początku, progresji i rozkładu zapalenia w celu zidentyfikowania celów leczniczych. W warunkach klinicznych, zespół odkrył, że wczesne zdiagnozowanie i leczenie minimalizują uszkodzenie stawów i lepszą jakość życia. Jednak około 78% pacjentów szuka pomocy za późno ze względu na stopniowość początkowych objawów RA i przekonanie, że objawy te ustąpią samoistnie. Aby zapewnić wczesną interwencję w przypadku RA, w Europie otwarto kliniki wczesnego wykrywania zapalenia stawów. Kliniki te udostępniają informacje na temat początkowych objawów RA na podstawie pobranych od dawców próbek surowicy krwi. Badania w zakresie mechanizmów biologicznych wykazały wzrost aktywności autoprzeciwciał pod względem wielkości i złożoności na krótko przed początkiem zapalenia stawów. Taka anormalność może posłużyć za wczesny wskaźnik ryzyka rozwinięcia się RA, dając szansę na rozpoczęcie wczesnego leczenia i zapobiegnięcie powstania choroby. Zidentyfikowano liczne nowe komórki odpornościowe i związane z nimi mechanizmy jako potencjalne cele dla nowych lekoterapii i metod leczenia. Zespół MASTERSWITCH rozpoczął już wdrażanie wyników za pośrednictwem swoich klinik wczesnego rozpoznania. Dalsze badania mogłyby dostarczyć nowych opcjonalnych metod diagnozowania i leczenia pozwalających zatrzymać rozwój RA. Pomyślne rezultaty przyczynią się do poprawy jakości życia chorych na RA i zmniejszenia obciążenia społeczno-ekonomicznego.

Słowa kluczowe

Choroby zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów, kliniczny, surowica krwi, autoprzeciwciała, komórki układu odpornościowego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania