Skip to main content

Integration of Farm Management Information Systems to support real-time management decisions and compliance of management standards

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dokładne informacje o zbiorach usprawniają prowadzenie gospodarki rolnej

Rolnicy europejscy mogą wiele skorzystać na wdrożeniu najnowocześniejszych systemów informatycznych do zarządzania gospodarstwami rolnymi (FMIS). W ramach wspieranego przez UE projektu opracowano narzędzia i systemy dopasowane do potrzeb rolników w zakresie informacji.

Gospodarka cyfrowa

W powszechnym pojęciu rolnictwo to wciąż obszar zacofany technologicznie. Jednak w XXI wieku rolnictwo ewoluowało, stając się sektorem coraz bardziej zainteresowanym nowoczesnymi rozwiązaniami. Choć gospodarka rolna może wiele zyskać dzięki precyzyjnym informacjom na temat lepszego zarządzania zbiorami, ale obecnie dostępne technologie informatyczne są zbyt skomplikowane, aby sięgało po nie szerokie grono rolników. Finansowany w ramach siódmego programu ramowego (7PR) projekt FUTUREFARM miał na celu opracowanie bardziej dostępnych FMIS. Prace rozpoczęły się od identyfikacji aktualnych i przyszłych potrzeb rolników w zakresie zarządzania bieżącymi i przyszłymi danymi, informacjami oraz wiedzą. Dzięki wywiadom i rozmowom z osobami zarządzającymi pilotażowymi farmami zespół FUTUREFARM skategoryzował i ocenił istniejące systemy i narzędzia zarządzania. Poprzez podejście ukierunkowane na użytkownika projekt opracował specyfikacje FMIS, w tym granice systemu i osobiste strategie zarządzania. Biorąc pod uwagę różnorodność prac rolnych, poszczególne elementy i wymagania, jakie określono, okazały się niezwykle złożone. W celu uwzględnienia postępów w konstrukcji maszyn i technologii czujnikowych do FMIS powstającego w ramach prac projektowych FUTUREFARM można bezproblemowo włączać nowe funkcje. Mając na względzie duże zmiany, jakie przyniesie przyszłość, projekt FUTUREFARM przygotował grunt pod intensywne wykorzystywanie dokładnych informacji i wiedzy w sektorze rolnym gospodarki unijnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania