Skip to main content
European Commission logo print header

HIGH PERFORMANCE NANOSTRUCTURE PERMANENT MAGNETS

Article Category

Article available in the following languages:

Magnesy nowej generacji

Naukowcy stworzyli trwałe magnesy w oparciu o nanocząsteczki. Innowacyjne materiały mogą okazać się pomocne w napędzaniu wydajniejszych silników w produkcji energii wiatrowej i w innych zastosowaniach w dziedzinie energii odnawialnej.

Energia icon Energia

Magnesy pełnią ważną rolę w wielu urządzeniach, w generowaniu i kontrolowaniu energii. Jednak aby możliwe było dokonywanie postępów w kwestii paliw dla potrzeb technologii turbin wiatrowych, pojazdów elektrycznych i technologii kosmicznych, potrzebne są magnesy trwałe nowej generacji. W projekcie NANOPERMAG ("High performance nanostructure permanent magnets"), finansowanym ze środków UE, wykorzystano podejście oddolne, by stworzyć nowej klasy nanokompozytowe magnesy anizotropowe o nieosiągalnej wcześniej wydajności. Innowacje projektu zależały od stworzenia magnetycznie twardych rzadkich międzymetalicznych nanocząsteczek. Prace skupiły się na nanocząsteczkach Sm-Co, Nd-Fe-B oraz Sm-Fe-N mierzących poniżej 150 nanometrów (nm), a także na miękkich pudrach na bazie nanocząsteczek Fe(Co) w zakresie 15–30 nm o wysokim stopniu magnetyzacji. Wśród technik wytwarzania znalazło się napylanie, synteza mechanochemiczna i frezowanie z udziałem substancji powierzchniowo czynnej. Zespół projektu przeprowadził modelowanie różnych typów architektury przy użyciu kalkulacji mikromagnetycznych. Naukowcy zoptymalizowali wydajność w oparciu o rozmiar i kształt cząstek, geometryczne rozmieszczenie twardych i miękkich nanocząsteczek, a także twardą i miękką strukturę o morfologii typu core shell. Wyniki projektu NANOPERMAG powinny przynieść zdecydowane postępy w tej dziedzinie, pobudzając rozwój magnesów trwałych nowej generacji. Zespół projektu szacuje, że uda mu się wygenerować podwójny wzrost w zakresie maks. (BH) – pomiar siły pola magnetycznego – do 800 kilodżuli na metr sześcienny. Tak duży postęp może pobudzić do rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej i otworzyć nowe drogi prowadzące do wielu innych zastosowaniach, przynosząc powszechną korzyść dla społeczeństwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania