Skip to main content

Products of coated textiles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie badań i współpracy w zakresie inteligentnych tkanin

Naukowcy połączyli zasoby fachowej wiedzy w ramach prac poświęconych opracowaniu szeregu prototypów inteligentnych tkanin, jako podstawy do budowania międzynarodowego potencjału w tej dziedzinie.

Technologie przemysłowe

Finansowany ze środków UE projekt PROCOTEX ("Products of coated textiles") zgromadził naukowców w celu wymiany wiedzy i technik związanych z produkcją inteligentnej tkaniny. W projekcie uczestniczył Uniwersytet w Gandawie (Belgia), Instytut Edukacji Technologicznej w Pireusie (Grecja) i Uniwersytet Rhodes (RPA). Każde z laboratoriów udostępniło konkretny zasób fachowej wiedzy, a w różnych instytucjach partnerskich utworzono pracownie, aby umożliwić sobie wzajemny dostęp do posiadanych technologii. Takie działania umożliwiły prowadzenie badań zmierzających do opracowania trzech nowych, prototypowych technologii inteligentnych tkanin: włókna tekstylnego, które mogłoby funkcjonować jako przełącznik, czujnika tlenku azotu zbudowanego z nanowłókien oraz filtra tlenku azotu zbudowanego z nanowłókien. Realizowaną współpracę oraz opracowanie tych prototypów wykorzystano jako ramy do przeszkolenia studentów, jak również początkujących i doświadczonych naukowców. Projekt PROCOTEX zaowocował 12 bezpośrednimi i 6 pośrednimi publikacjami w międzynarodowych czasopismach o wysokich wskaźnikach wpływu, jak również złożeniem wniosków patentowych. W tym sensie projekt nie tylko z powodzeniem wpłynął na rozwój potencjału badawczego i infrastruktury, ale również na uzyskanie wymiernych wyników naukowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022