Skip to main content

Personalised nutrition: An integrated analysis of opportunities and challenges

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szeroko zakrojone badania nad żywieniem spersonalizowanym na rzecz zdrowia

Nutrigenomika zajmuje się badaniem związku między żywnością a ekspresją genów. Możliwość planowania zaleceń żywieniowych na podstawie indywidualnego profilu genetycznego to fascynująca koncepcja, którą badano niedawno w ramach inicjatywy UE.

Zdrowie

Aby poprawić stan zdrowia ogółu ludności, zespół finansowanego przez UE projektu FOOD4ME (Personalised nutrition: An integrated analysis of opportunities and challenges) badał koncepcję spersonalizowanego żywienia jako metody poprawy stanu zdrowia. W projekcie FOOD4ME rozszerzono nowoczesne badania w kierunku spersonalizowanego żywienia o aspekt biznesowy, naukowo-technologiczny i perspektywę konsumenta. Badano możliwości i wyzwania związane z tworzeniem silnych modeli biznesowych w zakresie dostarczania spersonalizowanego żywienia na każdym etapie. Uczestnicy projektu oceniali perspektywy i wyzwania przyszłych modeli biznesowych przedsiębiorstw specjalizujących się w spersonalizowanym żywieniu. Współpracowano w tym celu z licznymi interesariuszami, w tym przemysłem żywieniowym, mediami, dostawcami ubezpieczeń zdrowotnych, stowarzyszeniami pacjentów oraz przedstawicielami handlu detalicznego, władz, służby zdrowia i świata nauki. Opracowano innowacyjne narzędzia naukowe, które korzystają z danych dietetycznych, genetycznych i fenotypowych do tworzenia uszytych na miarę zaleceń żywieniowych. Zespół projektu FOOD4ME zwalidował na wielu poziomach wpływ porad żywieniowych na konsumentów, korzystając z wyników badania przeprowadzonego w siedmiu krajach członkowskich UE. W badaniu porównywano wpływ różnych poziomów spersonalizowanego żywienia na wyniki badań stanu zdrowia. Dane zebrano od ponad 1 600 osób. Badacze analizowali podejście i poglądy konsumentów dotyczące wszystkich aspektów spersonalizowanego żywienia oraz badali powiązane kwestie prawne i etyczne. Ponadto opracowano wytyczne dobrej praktyki przekazywania konsumentom porad dotyczących dostosowanej do nich diety. Przeprowadzone badania, główne wyniki projektu i perspektywy spersonalizowanego żywienia uwzględniono w białej księdze, zaprezentowanej podczas konferencji końcowej. Dzięki projektowi FOOD4ME została przeprowadzona dogłębna analiza możliwości i wyzwań związanych z żywieniem spersonalizowanym. Interesariusze mają teraz możliwość lepiej przewidywać korzyści płynące dla konsumentów z porad dietetycznych połączonych z profilami genetycznymi.

Słowa kluczowe

Spersonalizowane żywienie, nutrigenomika, profil genetyczny, zdrowie publiczne, doradztwo dietetyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania