Skip to main content
European Commission logo print header

Multi-Modal Situation Assessment & Analytics Platform

Article Category

Article available in the following languages:

Zoptymalizowana analiza data intelligence i wideo pomagają chronić prywatność obywateli UE

W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano inteligentniejsze technologie monitoringu przy użyciu zautomatyzowanej detekcji, rozpoznawania lokalizacji i mapowania. Wprowadzając więcej inteligentnych rozwiązań do monitoringu wideo nowy system zapewni większą prywatność.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Nieustannie rosnąca ilość danych, które rejestrowane są przez kamery przemysłowe, oznacza również podnoszenie kosztów operatorów, w związku z potrzebą filtrowania przechowywanego materiału i zatrudnianiem osób do jego weryfikacji. Ponadto istnieją także obawy w związku z kwestią prywatności w przypadku śledzenia ruchu osób w przestrzeni publicznej. Finansowany przez UE projekt MOSAIC (Multi-modal situation assessment & analytics platform) miał na celu rozwiązanie tych kwestii poprzez opracowanie systemu wyposażonego w funkcję zautomatyzowanej detekcji, rozpoznawania, geolokacji i mapowania. Partnerzy projektu zbudowali systemy monitoringu wykorzystujące technologie wspomagania decyzji, które umożliwiają kamerom filtrowanie nieistotnych zdarzeń, dzięki czemu nadzór jest bardziej skoncentrowany i ukierunkowany. Rozwiązania te opierają się na analizach wideo przy użyciu metod ontologii danych, które wyszukują znakowanie i łączą dane zarówno ze źródeł multimedialnych, jak i baz danych. Naukowcy opracowali i przetestowali szereg innowacji. Należy do nich architektura systemowa obsługująca monitoring szerokiego zasięgu z funkcjami fuzji brzegowej i centralnej oraz wspierania decyzji, a także algorytmy umożliwiające korelację różnych informacji multimedialnych. Wśród innych innowacji można wymienić narzędzia i techniki wyodrębniania kluczowych informacji z materiałów wideo, niekontrolowanego tekstu i baz danych. System MOSAIC umożliwia stosowanie bardziej skoncentrowanego i ukierunkowanego podejścia do monitoringu dzięki wstępnemu filtrowaniu nieistotnych zdarzeń. W ten sposób znacząco zmniejsza się ruch sieciowy. Minimalizowana jest też liczba fałszywych alarmów, a system jest tańszy we wdrażaniu, obsłudze i konserwacji oraz wymaga mniejszej przepustowości pamięci masowej. Technologia łączy zaawansowane analizy kryminalistyczne i analizy sieci społecznych, jak również metody eksploracji danych i tekstu. Pokreślenie znaczenia rozwoju monitoringu pomaga użytkownikom w podejmowaniu lepszych decyzji. Rozwiązania w zakresie monitoringu, opracowane w ramach projektu MOSAIC, pozwolą na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przy niższych kosztach oraz przyczynią się do ograniczenia liczby przypadków naruszenia prywatności dzięki zmniejszeniu ilości nagrań wideo.

Słowa kluczowe

Analityka wideo, prywatność osobista, kamery monitoringu, MOSAIC, ocena sytuacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania