European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-30

ANotec-COmoti Rotorcraft Acoustics initiative for preliminary acoustic flight tests for the tuning of simplified rotorcraft noise models

Article Category

Article available in the following languages:

Szybkie reagowanie na hałas helikopterów

Minimalizowanie hałasu generowanego przez pojazdy latające ma duże znaczenie dla europejskiego przemysłu lotniczego. Nowy projekt finansowany ze środków UE dowiódł wykonalności przewidywania hałasu docierającego na ziemię na podstawie danych z czujników pokładowych, co pozwoli szybko reagować w celu jego wytłumienia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Inicjatywa "Czyste niebo" to europejski program badawczy opracowujący technologie, dzięki którym będą mogły powstać samoloty wytwarzające mniej hałasu i zużywające mniej paliwa. Jednym z jego celów jest stworzenie narzędzia minimalizującego docierający na ziemię hałas helikopterów. Docelowo chodzi o opracowanie systemu, który pozwoli na bieżąco reagować na hałas docierający na ziemię, prognozowany na podstawie odczytów czujników pokładowych. Wymaga to wiarygodnego prognozowania hałasu na podstawie faktycznych warunków lotu. Dokładność takiego modelu jest uzależniona od ilości i jakości wprowadzonych do niego danych doświadczalnych. Finansowany ze środków UE projekt ANCORA zajął się dostarczeniem takich danych poprzez przeprowadzenie serii lotów doświadczalnych monitorowanych z użyciem mikrofonów pokładowych i naziemnych. Dane zebrane podczas przelotów przez siatkę 30 mikrofonów posłużyły do wyznaczenia funkcji przenoszenia łączącej hałas mierzony na pokładzie helikoptera z hałasem docierającym na ziemię. Wszystkie wyniki badań w locie i analiz danych zostały zebrane w bazie danych. Do testów wykorzystano mały samolot śmigłowy, ponieważ wybrany do testów helikopter był przez długi czas niedostępny. Zadbano jednak o zachowanie maksymalnej spójności z oryginalnie planowanymi systemami pomiarowymi, procedurami lotu i metodami analizy danych. Projekt ANCORA dowiódł wykonalności umieszczania mikrofonów powierzchniowych na kadłubie helikoptera i małego samolotu turbośmigłowego, tworząc skuteczny system pomiaru hałasu nadający się do szybkiego i opłacalnego instalowania. Po późniejszym powtórzeniu serii testów próbnych z użyciem pierwotnie planowanego helikoptera możliwe będzie odpowiednie dostosowanie zaawansowanej metodologii wyznaczania funkcji przenoszenia.

Słowa kluczowe

Helikoptery, hałas na ziemi, czujniki, samolot, funkcja przenoszenia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania