Skip to main content

Assessment of the interaction of a passive and an active load alleviation scheme

Article Category

Article available in the folowing languages:

Minimalizowanie wpływu silnych podmuchów wiatru na samolot

Finansowany ze środków UE zespół naukowców badał sposoby zmniejszenia obciążenia skrzydeł podczas podmuchów wiatru. Oprócz skutecznego kontrolowania dynamiki lotu i poprawy bezpieczeństwa, opracowane rozwiązanie może przyczynić się ograniczenia masy i emisji.

Technologie przemysłowe

Sektor lotniczy aktywnie działa na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Wśród potencjalnych obszarów, które mogą to umożliwić, wymienia się udoskonalenie konstrukcji skrzydeł pod kątem minimalizacji masy i zwiększenia sprawności. Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt PALAST ("Assessment of the interaction of a passive and an active load alleviation scheme"), aby zająć się technikami zmniejszającymi obciążenie skrzydeł większych samolotów pasażerskich. Dostosowywanie aeroelastyczne, metoda regulacji sztywności skrzydła, tak by jego odkształcenia zmieniały spodziewane obciążenia aerodynamiczne, pozwoliła zmniejszyć obciążenie podmuchami i znacząco ograniczyć masę w porównaniu ze skrzydłami konwencjonalnymi. W przypadku większego samolotu transportowego możliwe byłoby obniżenie masy skrzydła o więcej niż 10%. Technika aktywnego zmniejszania obciążenia podmuchami (GLA), wykorzystująca czujniki, siłowniki i aktywne sprzężenie zwrotne, a także system sterowania ze sprzężeniem w przód okazała się również skuteczna i pozwoliła na znaczne zmniejszenie dynamicznych obciążeń od podmuchów. Badano również czynniki wpływające na aktywne GLA oraz ustalono, że dostosowywanie aeroelastyczne mogłoby być korzystne dla aktywnej kontroli obciążenia oraz pozwolić na ewentualne dalsze zmniejszenie masy. Ponadto, dla skuteczności aktywnego systemu GLA duże znaczenie ma wysoka skuteczność lotek kontrolujących stabilność samolotu. Projekt PALAST dowiódł, że techniki GLA pozwalają skutecznie kontrolować wysoce dynamiczne reakcje na podmuchy wiatru. Techniki te pozwalają też znacząco zmniejszyć masę skrzydeł, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższe emisje. Dodatkowo, interakcja między pasywnymi technikami kontroli sztywności oraz technikami aktywnymi rodzi możliwość pełniejszego wykorzystania lekkich kompozytów często stosowanych w sektorze lotniczym, dzięki regulacji sztywności zgodnie z interakcją z obciążeniami podczas lotu. Podsumowując, PALAST powinien wywrzeć istotny wpływ na konstrukcje przyszłych samolotów, które będą lżejsze, bezpieczniejsze i sprawniejsze, a także bardziej ekologiczne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania