European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-30

Multilateral Association for Studying health inequalities and enhancing north-south and south-south COoperaTion

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsza służba zdrowia w krajach potrzebujących

Infrastruktura, polityka i programy służby zdrowia różnią się bardzo w poszczególnych krajach. Inicjatywa UE została powołana, aby zmniejszać różnice w służbie zdrowia pomiędzy krajami i na ich terytoriach poprzez współpracę i transfer wiedzy.

Zdrowie icon Zdrowie

Występują obecnie ogromne, globalne nierówności w dostępie do służby zdrowia, co jest problemem rządów na całym świecie. Aby się z tym uporać finansowany przez UE projekt MASCOT ma przyczynić się do lepszej koordynacji pomiędzy Afryką, Europą i Ameryką Południową, celem identyfikacji i przeprowadzenia odpowiednich i efektywnych strategii odpowiednich dla danego kraju. Uczestnicy projektu MASCOT skupili się na kilku celach. Jednym z nich była analiza różnych bieżących systemów badań zdrowia społecznego oraz poprawa włączania wyników badań do projektów polityki. Badacze starali się zidentyfikować efektywne strategie, które mogą prowadzić do skutecznej polityki oraz zaproponować i współdzielić zalecenia polityczne. Członkowie projektu dążyli do wzmocnienia przepływu wiedzy pomiędzy regionami i krajami. Prace zaczęto od oceny bieżącego poziomu badań zdrowia, włączając w to zdrowie matki i dziecka (MCH), w 11 krajach badanych regionów. Uczestnicy projektu zmapowali zespoły narodowe i instytucje pracujące w tej dziedzinie. Zidentyfikowano obiecujące projekty i wyniki badań, wdrożone strategie, programy i politykę oraz odkryto oddziaływania i sposoby koordynacji działań między niezależnymi pracami badawczymi. Wynik niniejszego badania obejmują raporty dla każdego kraju i regionu. Uczestnicy projektu stworzyli analizy strategiczne dla każdego z 11 krajów zawierające skuteczne, specyficzne dla danego kraju strategie związane z MCH. Zostało utworzone narzędzie wspomagające decyzje, aby zapewnić dostęp do wszystkich danych MCH. Platforma online umożliwi wszystkim stronom identyfikację poziomu nierówności zdrowotnych w tych regionach. Dzięki projektowi MASCOT kraje wymagające poprawy stanu zdrowia i opieki zdrowotnej dzieci, dorosłych i matek będą mogły korzystać z polityki o dowiedzionej skuteczności, stosowanej już wcześniej w innych regionach.

Słowa kluczowe

Zdrowie, usługi zdrowotne, nierówności zdrowotne, badania zdrowia, zdrowie matki i dziecka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania