Skip to main content
European Commission logo print header

Supporting the roofing SMEs in the development and use of a new generation of roofing materials applicable with fault tolerant procedures, reducing the use of petroleum-based products

Article Category

Article available in the following languages:

Koniec z przeciekającymi dachami

Stosowanie konwencjonalnych materiałów uszczelniających na dachu płaskiego budynku zazwyczaj kończy się przeciekiem. Opracowanie nowego materiału i zaleceń dotyczących jego używania mogłoby ten problem rozwiązać.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Uszczelnianie płaskiego dachu budynku to ważna lecz trudna procedura, wymagająca stapiania krawędzi arkuszy papy bitumicznej w celu uzyskania jednolitej warstwy wodoszczelnej. Bardzo często pozostają drobne nieszczelności, które powodują przecieki dające się zauważyć dopiero wtedy, gdy woda wyrządzi już poważne szkody w konstrukcji budynku. Znalezienie lepszej metody przyjęto za cel projektu NU-ROOF . Sfinalizowany z końcem 2012 r. trzyletni projekt był realizowany przez konsorcjum 15 partnerów i otrzymał dofinansowanie UE w wysokości blisko 2 mln EUR. Celem projektu było wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z europejskiej branży dekarskiej poprzez standaryzację elementów dachu i opracowanie informacji o najlepszych praktykach. Zdefiniowano dwa cele szczegółowe projektu. Pierwszym było stworzenie nowatorskiego i odpornego na wady systemu uszczelniania dachów z użyciem materiałów wielofunkcyjnych. Za drugi cel przyjęto stworzenie kooperacyjnej bazy wiedzy wraz z systemem obsługi modyfikacji. Do czasu zakończenia projekt pomyślnie opracował kompozytowy materiał uszczelniający wykonany częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu i posiadający górną warstwę odblaskową. Materiał jest łatwy w produkcji, nie traci swoich właściwości z wiekiem i odpowiada potrzebom rynku. Zgłoszono wniosek patentowy dotyczący materiału oraz opracowano plan licencjonowania. W ramach projektu NU-ROOF powstała też baza wiedzy stanowiąca wielojęzyczne repozytorium kolektywnej wiedzy projektu. Stworzona aplikacja internetowa obejmuje system zarządzania dokumentami, narzędzia pracy grupowej, system modyfikacji oraz zalecenia dotyczące szkoleń i stosowania. Zalecenia stosowania podano w formie materiałów filmowych. W toku projektu pomyślnie znaleziono materiały alternatywne dla bitumenu, zdobywając przy tym przydatną wiedzę techniczną. Jednym z kandydatów jest emulsja bitumiczna, którą można produkować w niższych temperaturach. Uzyskana wiedza będzie cenna dla przyszłych badań wykraczających poza zakres projektu. W ramach projektu NU-ROOF stworzono też nowatorską procedurę pomiarów powiązaną z instalacją testową. Testy pozwoliły zmierzyć reakcję termiczną różnych konfiguracji budynków na nagrzewanie promieniami słonecznymi o różnych porach dnia. Pomyślnie dowiedziono poprawności badanej koncepcji, a opracowany produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu. Jeden z techników uczestniczących w projekcie został zatrudniony jako doradca mający informować architektów, inwestorów i innych decydentów o zaletach produktu. Biorąc pod uwagę potencjalnie wysoki popyt, europejskie MŚP mogą tu mocno wejść na rynek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania