Skip to main content

An international network of 50 CubeSats for multi-point, in-situ measurements in the lower thermosphere and re-entry research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pierwsze małe satelity na orbicie okołoziemskiej

Projekt współfinansowany ze środków UE przygotowuje grunt pod badanie właściwości środkowej i dolnej termosfery za pomocą pomiarów in situ prowadzonych z użyciem 50 zminiaturyzowanych satelitów.

Gospodarka cyfrowa

Chociaż sieć wydajnych, małych pojazdów kosmicznych jest już od dawna przedmiotem dyskusji, jak dotąd żadna agencja kosmiczna nie podjęła inicjatywy utworzenia takiej sieci. Wysoki koszt satelitów skonstruowanych zgodnie ze standardami branżowymi i ich ograniczona żywotność na orbicie powstrzymują rozwój sieci CubeSat. Współfinansowany ze środków UE projekt QB50 zainicjowano, aby wykazać możliwość wyniesienia małych ładunków na niską orbitę okołoziemską przy niskich kosztach. QB50 stanowi sieć 50 satelitów CubeSat, które mają być wyniesione na orbitę kołową na wysokości 4000 km. Sieć CubeSat obejmuje podwójne satelity atmosferyczne i podwójne lub potrójne satelity dla demonstracji naukowych i technologicznych. Ze względu na opór atmosferyczny, orbity satelitów CubeSat będą ulegać obniżeniu, skutkując badaniem coraz niższych warstw termosfery bez udziału napędu pokładowego aż do poziomu 90 km nad Ziemią. Badacze, inżynierowie i kierownicy pomyślnie zdefiniowali wymagania zarówno względem samej misji na początku, a także w odniesieniu do sieci CubeSat. Naukowcy opracowali też koncepcje kluczowego sprzętu, w tym pojazdów wynoszących, jednostek czujników, systemów określania i kontroli nachylenia oraz demonstracji systemu CubeSat na orbicie. Badania są wspomagane analizami aerodynamicznymi o niespotykanej dotąd dokładności. Projekt QB50 zdefiniował i rozpoczął wdrażanie wysoce wydajnego segmentu naziemnego, obejmującego 50 amatorskich stacji naziemnych, rozproszonych na całym świecie. Oczekuje się, że projekt QB50 stworzy pierwszą w dziejach sieć wielu satelitów do badania środkowej i dolnej termosfery, umożliwiając wielopunktowe mierzenie różnic przestrzennych i czasowych w pionierski, a przy tym opłacalny sposób. Dzięki temu projektowi UE powinna się znaleźć w awangardzie prac nad satelitami typu CubeSat do celów naukowych i edukacyjnych.

Słowa kluczowe

Małe satelity, termosfera, CubeSat, niska orbita okołoziemska, sieć wielu satelitów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania