Skip to main content

Development of innovative and cost-effective design support tools for the European childcare products industry promoting the enhancement of children’s comfort and extending products’ lifespan

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspomaganie projektowania produktów dziecięcych

Przedstawiciele europejskiej branży produktów dziecięcych połączyli siły w celu opracowania zestawu narzędzi merytorycznych do projektowania produktów o wysokiej wartości dodanej, wyróżniających się większą wygodą i lepszym dopasowaniem parametrów do potrzeb użytkowników

Technologie przemysłowe

Decyzje o zakupie produktów dziecięcych zawsze były motywowane przede wszystkim modą i ceną. Obecnie rodzice coraz częściej wymagają jednak, by produkty były wygodne, zdrowie i funkcjonalne, interesując się przy tym funkcjami i parametrami produktów oraz informacjami naukowymi na ich temat. Potrzeby dzieci bardzo różnią się od potrzeb dorosłych, a w dodatku zmieniają się wraz z rozwojem dziecka. Projektując produkty dziecięce, trzeba brać pod uwagę nie tylko oczywiste cechy fizyczne, ale również kwestie wygody, motoryki i wpływu produktów na procesy poznawcze dzieci. Kluczowym celem finansowanego ze środków UE projektu DESIGN4CHILDREN było stworzenie narzędzi merytorycznych umożliwiających rozwój w dziedzinie produktów dla dzieci. Celem prac konsorcjum małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) było dostarczenie producentom produktów dziecięcych nowatorskiej wiedzy o ergonomii i wygodzie. Aby wspomagać wykorzystywanie tej wiedzy przy projektowaniu produktów i wprowadzaniu ich na rynek, opracowano zestaw trzech narzędzi. Intensywne prace badawczo-rozwojowe pozwoliły lepiej zrozumieć interakcje biomechaniczne, ergonomiczne i fizjologiczne między produktami dziecięcymi a ich użytkownikami. Wykorzystując rozmowy w grupach fokusowych, blogi poświęcone opiece nad dziećmi, opublikowane badania, bazy danych antropometrycznych i doświadczenia z udziałem użytkowników, konsorcjum zebrało komplet informacji niezbędnych do stworzenia aplikacji wspomagającej projektowanie. Wykorzystując tę wiedzę, zdefiniowano zestaw kryteriów dopasowania i funkcjonalności, które pozwolą producentom uwzględniać wszystkie niezbędne cechy przy jednoczesnym wprowadzaniu w produktach dziecięcych zaawansowanych funkcji. Powstał też wirtualny tester do oceny właściwości projektu produktu bez konieczności jego wytwarzania. System jest kierowany do projektantów produktów dziecięcych i może przynieść producentom znaczne korzyści dzięki ograniczeniu kosztów produkcji. Konsorcjum stworzyło też interaktywnego, internetowego doradcę zakupowego. Założeniem platformy było wspomaganie klientów i detalistów w procesie wybierania produktów najlepiej dostosowanych do potrzeb dziecka. Informacje o elektronicznej platformie projektowej DESIGN4CHILDREN upowszechniano poprzez publikowanie informacji prasowych i udział w wydarzeniach związanych z innowacją. Oczekuje się, że wirtualny system projektowania przyniesie korzyści nie tylko blisko 1000 MŚP zaangażowanych w projekt, ale również całemu sektorowi europejskich MŚP powiązanych z produkcją i sprzedażą produktów dziecięcych. Najważniejszą chyba korzyścią z projektu będzie jednak zwiększony potencjał poprawiania jakości, wygody i funkcjonalności produktów dziecięcych w Europie.

Słowa kluczowe

Produkty dziecięce, platforma projektowania, ergonomia, wygoda, potrzeby dzieci, wytwarzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania