Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Volcanic unrest in Europe and Latin America: Phenomenology, eruption precursors, hazard forecast, and risk mitigation

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalizacja strategii zwiększania wiedzy na temat aktywności wulkanicznej i przeciwdziałania zagrożeniom

W ramach inicjatywy UE wyjaśniono tajemnice aktywności wulkanicznej poprzez analizę danych naukowych z okresów aktywności różnych typów wulkanów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Rozbudzenie aktywności wulkanu niekoniecznie prowadzi do jego erupcji. Właśnie ta złożoność i niepewność sprawia, że tak ważne jest uzyskanie nowych informacji o tych krótkotrwałych zagrożeniach wulkanicznych. W tym kontekście podczas finansowanego ze środków UE projektu VUELCO (Volcanic unrest in Europe and Latin America: Phenomenology, eruption precursors, hazard forecast, and risk mitigation) prowadzono intensywne badania nad zjawiskiem erupcji i jej prekursorami. Ogólnym celem było lepsze poznanie procesów przyczynowych i zależności, aby ulepszyć ogólnoświatowe strategie prognozowania i ograniczania zagrożeń. Aby te cele osiągnąć, w projekcie VUELCO prowadzono badania podstawowe nad przyczynami i efektami aktywności wulkanów oraz ocenę niepewności i prognozowanie probabilistyczne. Uczestnicy projektu monitorowali dane dotyczące okresów aktywności sześciu typów wulkanów w Ekwadorze, Włoszech, Meksyku, Hiszpanii i Indiach Zachodnich. Przeprowadzili doświadczenia, aby uzyskać wiedzę mechanistyczną o procesach powierzchniowych, będących przyczyną aktywności wulkanicznej, jak również określić główne parametry monitorowania wulkanów. Modele numeryczne pomogły odkryć związek między tymi procesami a danymi z monitorowania wulkanów, aby poznać przyczyny aktywności i jej rozwój w skali krótkoterminowej. Zespół projektu VUELCO korzystał z oceny niepewności i nowych narzędzi do krótkoterminowej prognozy probabilistycznej zagrożenia, aby opracowywać strategie łagodzenia ryzyka, przeciwdziałania mu i zarządzania w okresach aktywności wulkanicznej. Korzystając z wyników projektu i opinii zwrotnych interesariuszy, badacze stworzyli zalecenia dotyczące najlepszej praktyki i wytyczne dotyczące polityki. Pomoże to poprawić komunikację i gotowość odpowiednich służb w celu radzenia sobie ze skutkami zdarzeń związanych z aktywnością wulkaniczną. Projekt VUELCO pozwolił lepiej poznać procesy zachodzące przed rozpoczęciem aktywności wulkanów oraz w jej trakcie, umożliwiając naukowcom lepsze przewidywanie następstw tych zdarzeń. Ułatwi to komunikację, podejmowanie decyzji i zarządzanie kryzysowe w takich sytuacjach.

Słowa kluczowe

Aktywność wulkaniczna, wulkan, erupcja, VUELCO, przewidywanie zagrożeń, łagodzenie ryzyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania