Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Głośność turbin wiatrowych 2014

W dniach 9-10 grudnia 2014 r. w Malmö, Szwecja, odbędzie się Druga edycja warsztatów technologicznych EWEA nt. głośności farm wiatrowych (Wind Turbine Sound 2014).

9 Grudnia 2014 - 10 Grudnia 2014
Malmö, Szwecja

Mimo iż turbiny wiatrowe są jedną z najdojrzalszych technologii produkcji energii odnawialnej, ludzie mieszkający w pobliżu farm wiatrowych zgłaszają obawy co do generowanego przez nie hałasu i jego oddziaływania na zdrowie człowieka. Jednym z głównych wyzwań stawianych przed inżynierami jest wypracowanie skutecznych technik ograniczania hałasu, na czym koncentrują się od kilku lat.

Warsztaty EWEA poświęcone głośności turbin wiatrowych stwarzają uczestnikom okazję do lepszego zapoznania się z kluczowymi zagadnieniami projektowania cichych farm wiatrowych, wyzwaniami stojącymi przed sektorem i dalszą drogą rozwoju. Pośród tegorocznych tematów znajdzie się percepcja dźwięku przez człowieka, krajowe wytyczne w zakresie hałasu, pomiary dźwięku w terenie, projekty farm wiatrowych, projekty turbin wiatrowych i wpływ ograniczania hałasu na funkcjonowanie farm wiatrowych.

W warsztatach ma wziąć udział od 150 do 200 profesjonalistów, między innymi producenci, kierownicy projektów, biegli ds. oceny ryzyka, akustycy, nauczyciele akademiccy i naukowcy.