Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzeci międzynarodowy kongres nt. badań nad budowlami i budynkami

Trzeci międzynarodowy kongres nt. badań nad budowlami i budynkami (Third International Congress on Construction and Building Research) odbędzie się w dniach 14-16 grudnia w Madrycie, Hiszpania.

14 Grudnia 2015 - 16 Grudnia 2015
Madrid, Hiszpania

Kongres odbędzie się równolegle z „Pierwszymi międzynarodowymi warsztatami nt. materiałów budowlanych z recyklingu” (INCOREC). W czasie obydwu wydarzeń prezentowane będą najnowsze wyniki badań i zastosowania w sektorze budowlanym. Celem jest zgromadzenie naukowców, profesjonalistów i studentów z całego świata, reprezentujących wszystkie sektory inżynierii budowlanej i innych powiązanych dziedzin. Pośród tematów poruszanych na konferencji znajdą się: materiały i systemy budowlane, technologia budowlana, energia i zrównoważenie, zarządzanie budynkiem, bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle budowlanym oraz odnawianie i konserwacja budynków.

Opłata za wczesną rejestrację do 15 września wynosi 300 EUR dla zwykłych uczestników i 50 EUR dla studentów.

Więcej informacji:
https://www.edificacion.upm.es/congresos/III_coinvedi/