Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Giełda kontaktów nt. KET w programie „Horyzont 2020”

Giełda kontaktów nt. KET w programie „Horyzont 2020” (Brokerage Event on Key Enabling Technologies (KETs) in Horizon 2020) odbędzie się 1 października w Sztrasburgu, Francja.

1 Października 2015 - 1 Października 2015
Strasbourg, Francja

Organizatorami wydarzenia są francuskie i niemieckie krajowe punkty kontaktowe (KPK) wraz z siecią Enterprise Europe Network (EEN) w Alzacji we współpracy z Alsace Europe Networks. Poświęcone będzie zbliżającym się zaproszeniom w następujących obszarach tematycznych: nanotechnologie i zaawansowane materiały, biotechnologia oraz zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania. Giełda kontaktów ma na celu zaprezentowanie nowego programu prac Unii Europejskiej – Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologia oraz zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania (NMBP) – na lata 2016-2017 w programie „Horyzont 2020” i położenie podwalin pod przyszłą współpracę uczestników.

Pośród uczestników znajdą się MŚP, kadra B+R z przedsiębiorstw, naukowcy oraz przedstawiciele laboratoriów, uczelni i instytucji naukowych. Ostateczny termin rejestracji i składania profili B2B upływa 15 września 2015 r.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/kets2016/