European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Międzynarodowa konferencja REFERTIL

Międzynarodowa konferencja REFERTIL pt. „Advanced Compost and Biochar Processings: Solution for Economical Phosphorus Recovery” (Zaawansowane przetwarzanie kompostu i biowęgla: rozwiązania na rzecz opłacalnego odzyskiwania fosforu) odbędzie się w dniach 17-18 września w Toledo, Hiszpania.

17 Września 2015 - 18 Września 2015
Hiszpania
W ramach projektu REFERTIL mają zostać udoskonalone obecne systemy przetwarzania kompostu i opracowane bezemisyjne technologie biowęglowe na skalę przemysłową na rzecz bezpiecznych i opłacalnych procesów odzyskiwania substancji biogennych. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli władz szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, ośrodków badawczych i uczelni, przedsiębiorstw specjalizujących się w recyclingu i nawozach oraz MŚP z sektora rolnego i związków rolników. Zaplanowano następujące tematy: zaawansowane technologie przetwarzania kompostu i biowęgla: główne wyniki projektu REFERTIL; prace REFERTIL dotyczące wsparcia polityki UE; naturalne roztwory P i N, efektywność i ochrona środowiska.

Zaproszenie do przedkładania abstraktów prezentacji ustnych i plakatowych będzie otwarte do 17 sierpnia. Udział jest bezpłatny dla podmiotów z 28 państw członkowskich UE, niemniej rejestracja jest obowiązkowa.

Więcej informacji:

REFERTIL
http://www.refertil.info/events/advanced-compost-and-biochar-processings-solution-economical-phosphorus-recovery-conference