Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja MERMAID nt. wielofunkcyjnych platform morskich

Konferencja MERMAID nt. wielofunkcyjnych platform morskich (MERMAID Conference on Multi-Use Offshore Platforms) odbędzie się 26 listopada w Brukseli, Belgia.

26 Listopada 2015 - 26 Listopada 2015
Brussels, Belgia

Przedmiotem dofinansowanego ze środków 7PR projektu MERMAID jest integracja rozmaitych funkcji (produkcja energii, akwakultura, żegluga itp.) na bazie wielofunkcyjnych platform morskich. Zbliżająca się konferencja użytkowników końcowych MERMAID stworzy przedstawicielom prywatnych przedsiębiorstw morskich, ekspertom i innym interesariuszom możliwość wymiany pomysłów z europejską społecznością naukową. Uczestnicy będą mogli omówić najnowsze postępy naukowe, narzędzia i doświadczenia na platformach projektu MERMAID oraz innych powiązanych projektów europejskich, takich jak TROPOS i H2OCEAN.

Wyniki dotyczące wielofunkcyjnych platform morskich zostaną zaprezentowane na sesji plenarnej. Popołudniowe sesje grupowe umożliwią bardziej bezpośrednią dyskusję z partnerami projektu, w czasie której możliwa będzie wymiana pomysłów i pytania o problemy regionalne. Konferencję zakończy dyskusja panelowa.

Więcej informacji:
Witryna konferencji MERMAID