Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca WEB-COSI pt. „Poza PKB – statystyka dla każdego”

Konferencja zamykająca WEB-COSI pt. „Poza PKB – statystyka dla każdego” (‘Beyond GDP – Statistics for Everyone’ WEB-COSI Final Conference) odbędzie się dnia 3 grudnia w Paryżu, Francja.

3 Grudnia 2015 - 3 Grudnia 2015
Paris, Francja

WEB-COSI (Web Communities for Statistics for Social Innovation) to działanie koordynacyjne mające podnosić zbiorową świadomość poprzez angażowanie obywateli i ogółu społeczeństwa w problematykę statystyki oraz nowych pomiarów postępu społecznego i dobrostanu. Projekt opiera się na świadomości, która ma zasadnicze znaczenie dla zmiany kultur i poszerzenia publicznej debaty nad „rolą” społeczności we wprowadzaniu w życie informacji i danych związanych z zagadnieniami dobrostanu i postępu społecznego.

Konferencja zamykająca projekt poświęcona będzie prezentacji przełomowych ustaleń poczynionych w toku studium WEB-COSI, badaniu praktycznych sposobów, w jakie dane i statystyka kształtują program wzrostu i dobrostanu oraz analizie sposobów aktywniejszego angażowania obywateli (w tym młodych ludzi). Panel ekspertów rozpatrzy przyszłe priorytety i implikacje polityczne w kontekście zrównoważonego postępu opartego na wiedzy.

Więcej informacji:
Strona konferencji zamykającej Web-COSI

Powiązane artykuły