Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wydarzenie zamykające projekt VRUITS

Dnia 3 marca 2016 r. w Londynie odbędzie się wydarzenie zamykające finansowany ze środków UE projekt VRUITS (THE VRUITS Project: Final Event).

3 Marca 2016 - 3 Marca 2016
London, Zjednoczone Królestwo

Partnerzy projektu VRUITS (Improving Safety and Mobility of Vulnerable Road Users through its Applications) organizują w Londynie konferencję zamykającą, na której koordynatorzy projektu, naukowcy i współpracownicy będą omawiać i oceniać udane przedsięwzięcia i dorobek projektu.

W ramach rozpoczętego w kwietniu 2013 r. projektu VRUITS opracowywane są oparte na dowodach rekomendowane praktyki w zakresie włączania niechronionych użytkowników dróg do innowacyjnych inteligentnych systemów transportowych (ITS). Prowadzona jest także ocena ogólnego oddziaływania ITS na społeczeństwo oraz sposobów, w jakie systemy te mogą poprawić bezpieczeństwo i mobilność niechronionych użytkowników dróg.

Więcej informacji:
strona wydarzenia zamykającego projekt VRUITS