Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty ECHORD PLUS PLUS na IROS2016

Podczas konferencji IROS2016, która odbędzie się 10 października 2016 r. w Daejeon, Korea Południowa, partnerzy finansowanego ze środków unijnych projektu ECHORD PLUS PLUS zorganizują warsztaty.

10 Października 2016 - 10 Października 2016
Daejeon, Korea Południowa

Celem warsztatów pt. „Robotics for the Elderlies: involving science, end users, and public bodies” jest stworzenie forum do omówienia różnych podejść w robotyce dla osób starszych przez wszystkie zainteresowane strony: od naukowców, przez przedstawicieli organów publicznych, po użytkowników końcowych.

W ramach warsztatów przewidziano także wystawę i sesję plakatową umożliwiającą aktywny udział naukowców, także studentów, zajmujących się robotyką wspomagającą, tak aby poszerzyć dostępne źródła informacji o obecnie prowadzonych pracach w różnych częściach świata.

Na konferencji IROS2016 spotkają się setki interesariuszy, aby omówić innowacyjne badania nad inteligentnymi robotami i systemami. W ramach wydarzenia przewidziano warsztaty, seminaria, spotkania plenarne i mini-plenarne, sesje specjalne, wystawy, demonstracje robotów, forum branżowe oraz spotkania towarzyskie uczestników i gości.

Więcej informacji:
strona wydarzenia
witryna IROS2016