Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca RARE-BESTPRACTICES

Dnia 24 listopada 2016 r. partnerzy projektu RARE-BESTPRACTICES organizują konferencję zamykającą w Rzymie, Włochy.

24 Listopada 2016 - 24 Listopada 2016
Rome, Włochy

Celem konferencji jest upowszechnienie dorobku projektu RARE-BESTPRACTICES i stworzenie forum do dyskusji z właściwymi stronami zainteresowanymi nad tym, jak go wykorzystać na rzecz udoskonalenia procesu decyzyjnego w ochronie zdrowia i polityce zdrowotnej w zakresie chorób rzadkich.

Wydarzenie zgromadzi czołowych ekspertów specjalizujących się w przygotowywaniu syntez dowodów, którzy omawiać będą postępy metodologiczne i zasoby wiedzy wypracowane przez konsorcjum RARE-BESTPRACTICES z naciskiem na mechanizmy zapewniające tworzenie solidnych, odpowiednich i użytecznych dowodów z zamiarem podnoszenia wartości badań nad chorobami rzadkimi.

Więcej informacji:
strona wydarzenia