Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Międzynarodowe sympozjum LIST_MAPS

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Kinsale (Irlandia) zostanie zorganizowane doroczne sympozjum w ramach unijnego projektu LIST_MAPS.

Zdrowie icon Zdrowie
26 Kwietnia 2018 - 26 Kwietnia 2018
Kinsale, Irlandia
Skażenie żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi należy do najpoważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa, a także stanowi duże obciążenie dla przemysłu spożywczego. Drobnoustroje mogą przedostawać się z gospodarstw rolnych do konsumenta na wiele sposobów.

Sympozjum będzie poświęcone różnym aspektom ekologii patogenów przenoszonych w pożywieniu. Odbywające się pod hasłem „Patogeny przenoszone w pożywieniu: od gospodarstwa do apteki!” wydarzenie będzie podzielone na cztery sesje:

- Sesja I – Bioróżnorodność
- Sesja II – Kolonizacja siedlisk
- Sesja III – Układ pokarmowy i zakażenia
- Sesja IV – Regulacja

Finansowany przez UE projekt LIST_MAPS (Training and research in Listeria monocytogenes Adaptation through Proteomic and Transcriptome deep Sequencing Analysis) to sieć, której zadaniem jest szkolenie młodych, innowacyjnych naukowców w dziedzinie mikrobiologii i biologii systemów. Projekt koncentruje się na bakterii Listeria monocytogenes, powszechnie występującym patogenie, który stanowi w UE najczęstszą przyczynę zgonów w wyniku zatruć pokarmowych oraz powoduje liczne przypadki wycofania produktów spożywczych ze sprzedaży. Związane ze zwalczaniem bakterii koszty opieki medycznej i straty w sektorze spożywczym sięgają milionów euro rocznie.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia