Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa nanotechnologii: od nauk podstawowych po zarządzanie ryzykiem

W dniach 22–27 marca 2020 r. w Wenecji we Włoszech odbędzie się szkolenie organizowane w ramach finansowanych przez UE projektów BIORIMA, Gov4Nano, GRACIOUS, NanoInformaTIX, NANORIGO, PATROLS i RiskGONE.

Społeczeństwo
22 Marca 2020 - 27 Marca 2020
Wenecja, Włochy

Interprofesjonalne Szkolenie i Forum Młodych Naukowców 2020 odbywa się przy okazji 10. rocznicy powstania Venice Nano Training School. W planie wydarzenia znajdą się prezentacje i zajęcia praktyczne. W ramach edukacji interprofesjonalnej podczas zajęć praktycznych czołowi eksperci będą mieli okazję podzielić się najnowszą wiedzą ze świeżo upieczonymi specjalistami w dziedzinie nanotechnologii, BHP oraz biomedycyny.

Drugiego dnia odbędzie się dedykowane Forum Młodego Naukowca, podczas którego naukowcy na wczesnym etapie kariery będą mogli zaprezentować swoją pracę. W programie szkolenia przewidziano także różne aktywności, które staną się okazją do poszerzenia sieci kontaktów i pielęgnowania wymiany akademickiej.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia