European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Implementation of Risk Governance: meeting the needs of nanotechnology

Opis projektu

Zarządzanie ryzykiem w nanotechnologii

Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziedzina innowacji naukowych o dużym znaczeniu dla społeczeństwa, która jednak stanowi poważne wyzwanie dla struktur i procesów zarządzania ryzykiem. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu Gov4Nano opracują koncepcję funkcjonowania i powołają do życia samodzielną radę ds. zarządzania ryzykiem związanym z nanotechnologią (ang. Nano Risk Governance Council, NRGC), której zadaniem będzie wdrożenie ram prawnych do zarządzania ryzykiem w nanotechnologii, istotnym z punktu widzenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Zespół projektu stworzy transdyscyplinarny operacyjny model NRGC z myślą o nanotechnologiach ujętych w ramach prawnych opracowanych przez Międzynarodową Radę Zarządzania Ryzykiem. Do zadań NRGC należeć będzie angażowanie stron zainteresowanych i koordynowanie ich działań w zakresie eliminowania fragmentaryzacji istniejącej wiedzy i informacji, przygotowanie transferu wiedzy oraz stworzenie samowystarczalnego portalu do zarządzania bezpieczeństwem w nanotechnologii (ang. Nanosafety Governance Portal), który stanowić będzie platformę do dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Cel

Gov4Nano will design and establish a well-positioned and broadly supported Nano Risk Governance Council (NRGC). Organizing, connecting and engaging are key activities in Gov4Nano and its creation of a sustainable NRGC. Gov4Nano will develop an operational trans disciplinary Nano Risk Governance Model (NRGM) for nanotechnologies, building on an established governance framework developed by the International Risk Governance Council (IRGC). Engaging stakeholders (including regulators) to proactively address nano-specific safety and seek dialogue for joint activities. NRGC and its precursor project Gov4Nano will engage, in order to support these activities, with the broad variety of stakeholders across all relevant nano-disciplines (chemical, biocides, food and feed, pharma and medical devices and materials development) and draft a review on our knowledge progress over the last decade whilst initiating dialog. To boost the quality of the dialog it will create a platform for dialogues between stakeholders in a “trusted environment” inclusive of civil society.

The NRGC core business is to coordinate, guide and harmonize in order to overcome the fragmentation of current knowledge, information and needs over various sectors and disciplines (workers, consumers/patients, environmental safety) and to prepare the transfer of this knowledge.

To that end, the NRGC will be equipped with a self-sustainable NanoSafety Governance Portal (NSGP) consolidating state-of-the-art and progressive nanosafety governance tools including ones for dialogues and measuring risk perception. Major efforts will be towards requirements for data harmonization and data curation to be defined and laid down in guidance on obtaining harmonized and standardized quality-scored data collections promoting a big data approach for nano-toxicology. Research activities will be initiated for regulatory sound knowledge in support of harmonized (OECD) guidance for characterization and testing of nanomaterials.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TO-IND-2018

Koordynator

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Wkład UE netto
€ 1 192 175,25
Adres
Antonie Van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 582 767,50

Uczestnicy (38)