Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

EuroScience Open Forum w Trieście

W dniach 2–6 września 2020 roku odbędzie się konferencja organizowana w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu ESOF2020.

2 Września 2020 - 6 Września 2020
Triest, Włochy

Plany dotyczące konferencji ESOF2020, pierwotnie przewidzianej na lipiec 2020 roku, zostały zmienione tak, by umożliwić współistnienie wydarzeń fizycznych i wirtualnych. Zaktualizowany program przewiduje ponad 150 sesji z udziałem przeszło 700 występujących, prowadzonych w innowacyjnym hybrydowym formacie, w tym także nowe sesje on-line i tematy związane z pandemią COVID-19.

W ceremonii otwarcia będą uczestniczyć europejska komisarz ds. badań Mariya Gabriel, minister ds. nauki wyższej i badań Gaetano Manfredi (Włochy) oraz zajmujący analogiczne stanowiska Sanja Damjanović (Czarnogóra) i Emmanuel Nzimand (RPA). W ceremonii kończącej konferencję, która odbędzie się 6 września, udział weźmie premier Włoch Giuseppe Conte.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia