Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie EUROMOD na potrzeby międzynarodowych mikrosymulacji

W dniach 18–20 listopada 2020 roku odbędzie się szkoła zimowa organizowana przez zespół finansowanego przez UE projektu InGRID-2.

18 Listopada 2020 - 20 Listopada 2020
Online, Zjednoczone Królestwo

Zorganizowany przez Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych Uniwersytetu Essex (Colchester) internetowy kurs przybliży naukowcom, osobom zajmującym się polityką i innym zainteresowanym użytkownikom koncepcję, strukturę i działanie EUROMOD. Najnowocześniejszy podatkowo-zasiłkowy model mikrosymulacji EUROMOD, łączący mikrodane zebrane w ankietach przeprowadzanych wśród gospodarstw domowych i przepisy w ramach jednego interfejsu użytkownika, obejmuje swoim zakresem wszystkie państwa członkowskie UE.

Zimowa szkoła na temat EUROMOD i międzynarodowych mikrosymulacji jest częścią filaru politycznego projektu InGRID, korzystającego z drugiej rundy unijnego finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”. Wydarzenie pozwalające na wymianę wiedzy i budowanie sieci kontaktów stanowi jedno z wielu działań tego rodzaju realizowanych w ramach projektu InGRID-2, którego misją jest pomaganie naukowcom w poszerzaniu swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie polityki opartej na danych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia