Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-01

Article available in the following languages:

Zintegrowane zaawansowane szkolenie z zakresu niebieskich biotechnologii, produktów wodnych i niebieskiej biogospodarki

W dniach 15–19 marca 2021 r. we włoskiej Mesynie na Sycylii odbędzie się szkolenie zorganizowane w ramach finansowanych ze środków UE projektów BlueBio i BLUEMED.

15 Marca 2021 - 19 Marca 2021
Mesyna, Włochy
Szkolenie to jest przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie nauk morskich, ekonomii, biotechnologii i innych powiązanych dziedzin. Po zakończeniu procesu oceny wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w szkoleniu w sposób tradycyjny lub zdalny.

Celem zaawansowanego szkolenia jest wspieranie zdobywania „niebieskich umiejętności” i wypełnianie luk w wiedzy, a także dopasowywanie możliwości rynkowych poprzez wspólne działania członków środowiska naukowego, infrastruktur badawczych i podmiotów gospodarczych. Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat celów biotechnologii morskiej i promowania postępów w zakresie wyników badań na rynku, identyfikowania ograniczeń technologicznych i prawnych oraz poszukiwania rozwiązań. Podczas kursu uczestnicy będą mieli również możliwość interakcji z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia