Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja na temat przyjaznej dla ryb hydroenergetyki w Europie i poza jej granicami

W dniach 17–18 marca 2021 r. w Monachium odbędzie się konferencja zorganizowana w ramach finansowanego przez UE projektu FIThydro.

17 Marca 2021 - 18 Marca 2021
Monachium, Niemcy

To wydarzenie wieńczy trwający 4 lata projekt FIThydro, który skupiał się na wspieraniu decyzji o uruchomieniu i eksploatacji elektrowni wodnych z wykorzystaniem obecnie dostępnych i innowacyjnych technologii. Na konferencji odbędzie się prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, będzie można także wysłuchać prezentacji ekspertów zewnętrznych na powiązane tematy.

Prezentacje będą dotyczyć czterech obszarów. Pierwszy z nich to ocena reakcji i odporności populacji ryb żyjących w rzekach, z których pozyskiwana jest energia wodna, drugi natomiast dotyczy innowacyjnych metod, narzędzi i urządzeń na rzecz zrównoważonej i przyjaznej dla ryb hydroenergetyki. Trzeci temat dotyczy strategii i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji za pomocą konwencjonalnych i innowacyjnych, opłacalnych środków w celu złagodzenia wpływu hydroenergetyki na ryby i rybołówstwo. Ostatni z tematów dotyczy współpracy typu spin-off i opracowania planu badań nad przyjazną dla ryb i zrównoważoną hydroenergetyką.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia