Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

AutoMin 2021: Pierwsze wspólne zadanie dotyczące automatycznego tworzenia protokołów ze spotkań

4 września 2021 roku odbędzie się wydarzenie online organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu ELITR.

4 Września 2021 - 4 Września 2021
Online, Czechy

Liczba wydarzeń prowadzonych online stale rośnie, a wsparcie dla podsumowania spotkań w formie protokołów ze spotkań o jasnej strukturze może przynieść oszczędność czasu nawet 80 %. Planowane wspólne działanie ma na celu opracowanie metod automatycznego tworzenia protokołów ze spotkań wielostronnych. Uczestnicy inicjatywy będą pracować nad zadaniem głównymi i dwoma zadaniami pomocniczymi dla dwóch scenariuszy spotkań – spotkań technicznych i obrad parlamentarnych.

Ogólnym celem jest pobudzenie zainteresowania społeczności głębokim uczeniem i efektywnymi modelami językowymi w przetwarzaniu mowy i języka naturalnego oraz sprostanie wyzwaniom związanym z tworzeniem jednolitych ram automatycznego protokołowania spotkań. Wydarzenie AutoMin 2021, które jest wydarzeniem satelitarnym prowadzonym w ramach konferencji Interspeech 2021, zostało zatwierdzone przez Speech Communication Association.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia