Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja na temat składowania odpadów kopalnianych w składowiskach głębokomorskich - Madang, Papua-Nowa Gwinea

W dniach 4-7 listopada w Madang (Papua-Nowa Gwinea) odbędzie się konferencja na temat składowania odpadów kopalnianych w składowiskach głębokomorskich.

Głównym celem konferencji jest zebranie międzynarodowych naukowców i głównych zainteresowanych stron, takich jak agencje rz...

4 Listopada 2008 - 4 Listopada 2008
Papua-Nowa Gwinea

W dniach 4-7 listopada w Madang (Papua-Nowa Gwinea) odbędzie się konferencja na temat składowania odpadów kopalnianych w składowiskach głębokomorskich.

Głównym celem konferencji jest zebranie międzynarodowych naukowców i głównych zainteresowanych stron, takich jak agencje rządowe Papui-Nowej Gwinei, organizacje pozarządowe, przedstawiciele górnictwa i właściciele gruntów, w celu przedstawienia i omówienia wyników:
- przeglądu dotyczącego ekologiczności praktyki składowania odpadów kopalnianych w składowiskach głębokomorskich (DSTP);
- przeglądu wyników monitoringu środowiskowego prowadzonego w kopalniach korzystających z DSTP;
- prezentacji niezależnych badań środowiskowych na wyspach Lihir i Misima w roku 2007;
- wytycznych i kryteriów dla przyszłych praktyk DSTP w Papui-Nowej Gwinei.

Ludność świata zawsze potrzebować będzie surowców mineralnych. Przewiduje się też, że coraz większego znaczenia nabierać będą związane z ich wydobyciem kwestie ekologiczne. Wyzwanie polega zatem na opracowaniu najlepszych praktyk i technologii wydobycia przy jednoczesnej minimalizacji ich oddziaływania na środowisko.

Ważnym, wymagającym uwagi problemem jest usuwanie odpadów, a kontrowersje budzi wciąż rozwiązanie w postaci głębokomorskiego składowania odpadów kopalnianych. Jeżeli jednak kopalnie znajdują się na wyspach o ograniczonej powierzchni lądowej, które ponadto zagrożone są podtopieniem w przypadku intensywnych opadów deszczu oraz występuje na nich wysokie ryzyko niestabilności wynikającej z aktywności sejsmicznej, może się ono okazać opcją o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko.Więcej informacji można uzyskać
tu