Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejska Konferencja Naukowa na temat Epidemiologii Stosowanej Chorób Zakaźnych - Berlin

W dniach 19-21 listopada w Berlinie odbędzie się 2. Europejska Konferencja Naukowa na temat Epidemiologii Stosowanej Chorób Zakaźnych - ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology).

Na sesjach plenarnych i sesji równoległej ESCAIDE omów...

19 Listopada 2008 - 19 Listopada 2008
Niemcy

W dniach 19-21 listopada w Berlinie odbędzie się 2. Europejska Konferencja Naukowa na temat Epidemiologii Stosowanej Chorób Zakaźnych - ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology).

Na sesjach plenarnych i sesji równoległej ESCAIDE omówione zostaną następujące tematy:
- "Migracja a choroby zakaźne w Europie";
- "Szczególne potrzeby w komunikacji: jak osiągnąć to, co jest trudno osiągalne?"
- "Ekspansja zakażeń przenoszonych przez wektory w Europie. Czy jesteśmy na nią przygotowani?"
- "Stare i nowe szczepionki, stare i nowe wyzwania";
- zoonozy;
- ewoluujące szczepy wirusa grypy;
- zdrowie w wymiarze międzynarodowym;
- zachowanie ryzykowne w zakresie HIV/STI (zakażeń przenoszonych drogą płciową);
- choroby układu oddechowego;
- choroby przenoszone przez wektory;
- zakażenia związane z opieką medyczną;
- epidemiologia HIV/STI;
- ogniska;
- innowacyjne metody badań epidemiologicznych;
- oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;
- grypa: sezonowa i pandemiczna;
- zdrowie środowiskowe i higiena pracy;
- nadzór;
- choroby, którym można zapobiec dzięki szczepieniom;
- choroby przenoszone drogą pokarmową i wodną;
- wkład modelowania w epidemiologię stosowaną;
- interwencja i polityka;
- nadzór: nowe metody.Więcej informacji:
http://www.escaide.eu/