Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. różnorodności biologicznej i rolnictwa, Montpellier, Francja

Francuski Państwowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) organizuje konferencję pt. "Różnorodność biologiczna i rolnictwo: wyzwania dziś i badania jutro na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa", która odbędzie się w dniach 4-5 listopada w Montpellier, we Francji.

Tematem tej ...

4 Listopada 2008 - 4 Listopada 2008
Francja

Francuski Państwowy Instytut Badań Rolniczych (INRA) organizuje konferencję pt. "Różnorodność biologiczna i rolnictwo: wyzwania dziś i badania jutro na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa", która odbędzie się w dniach 4-5 listopada w Montpellier, we Francji.

Tematem tej międzynarodowej konferencji, skierowanej do europejskich i międzynarodowych decydentów oraz stron zainteresowanych, jest strategiczne znaczenie badań nad skutkami rolnictwa i różnorodności biologicznej. Uczestnicy oceniać będą konsekwencje ograniczenia różnorodności biologicznej jakie ponosi działalność rolnicza, a także wpływ tejże na różnorodność biologiczną.

Cztery główne tematy to:
- funkcjonowanie ekosystemu a rolnictwo;
- "Rolnictwo, różnorodność biologiczna i społeczeństwo - ślady i czynniki napędzające";
- "Rolnictwo i różnorodność biologiczna w złożonych krajobrazach - wskazówki dla nowych strategii";
- "Dalszy rozwój nauki - co powinniśmy wiedzieć i jak wykorzystać wiedzę w celu poprawienia sytuacji".

Konferencja organizowana jest pod egidą Francuskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa.Więcej informacji:
http://www.inra.fr/biodiversity_agriculture_pfue/accueil/presentation/