Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kurs dla zaawansowanych nt. samolotów zmiennokształtnych, Lizbona, Portugalia

W dniach 17-20 listopada w Lizbonie, Portugalia, przeprowadzony zostanie kurs dla zaawansowanych pt. "Samoloty zmiennokształtne - materiały, mechanizmy i systemy".

Pojazdy zmiennokształtne charakteryzują się zdolnością adaptacji do różnych misji i roli poprzez zmianę kształt...

17 Listopada 2008 - 17 Listopada 2008
Portugalia

W dniach 17-20 listopada w Lizbonie, Portugalia, przeprowadzony zostanie kurs dla zaawansowanych pt. "Samoloty zmiennokształtne - materiały, mechanizmy i systemy".

Pojazdy zmiennokształtne charakteryzują się zdolnością adaptacji do różnych misji i roli poprzez zmianę kształtu, właściwości składowych lub funkcji. Kurs ma na celu przedstawić przegląd obecnych i pojawiających się technologii, które są istotne dla zainteresowanych samolotami zmiennokształtnymi.

Eksperci zajmujący się różnymi systemami morfingu i specjaliści od technologii prezentować będą materiały szkoleniowe podczas szeregu wykładów, programów projektowych, demonstracji i dyskusji. Omówione będą także potrzeby nowych technologii i pomysły na nie. Wśród przedstawianych tematów znajdą się takie jak:
- kontekst morfingu i perspektywy historyczne;
- przegląd działalności związanej z morfingiem w UE i Niemieckim Centrum Lotniczym (DLR);
- innowacyjne silniki i zastosowania morfingu;
- od badań nad skrzydłami zmiennokształtnymi po projekty inspirowane biologicznie;
- mechanizmy morfingu; aktywne rozpraszacze wirów brzegowych; bistabilne struktury i zgodne mechanizmy;
- adaptacyjne mechanizmy odkształcające w morfingu;
- aktywne kompozyty i zgodność strukturalna;
- przegląd działalności w dziedzinie morfingu w USA;
- rozproszony system uruchamiający w elastycznych, płaskich skrzydłach zmiennokształtnych;
- morfing i aeroelastyczność w bardzo wszechstronnych samolotach;
- projektowanie strukturalne skrzydeł zmiennokształtnych.Więcej informacji:
tutaj