Skip to main content
pdf-header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Szkolenie na temat produktów ceramicznych na bazie nanokompozytów, Madryt, Hiszpania

W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu IP NANOKER odbędzie się, w dniach od 23 do 27 lutego 2009 r. w Madrycie, w Hiszpanii, szkolenie praktyczne w zakresie wytwarzania produktów ceramicznych na bazie nanokompozytów.

Pięciomodułowe szkolenie obejmie następujące ...

23 Lutego 2009 - 23 Lutego 2009
Francja
W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu IP NANOKER odbędzie się, w dniach od 23 do 27 lutego 2009 r. w Madrycie, w Hiszpanii, szkolenie praktyczne w zakresie wytwarzania produktów ceramicznych na bazie nanokompozytów.

Pięciomodułowe szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
- materiały, procesy oraz strategia projektowania produktu;
- synteza nanoproszków;
- przetwarzanie nanokompozytów;
- właściwości nanokompozytów;
- modelowanie i symulacja.

Szkolenie jest skierowane do młodych naukowców , inżynierów i ekspertów z państw członkowskich UE. W szczególności powinno zainteresować absolwentów chemii, fizyki, metalurgii i materiałoznawstwa, którzy są zainteresowani ukończeniem specjalistycznego szkolenia w zakresie projektowania materiałów nanostrukturalnych do zastosowań w biomedycynie i optyce, a także materiałów do użytku w warunkach ekstremalnych.Więcej informacji:
http://www.nanoker-society.org/index.aspx?id_page=387