Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Tydzień Europejskiej Pogody Kosmicznej, Bruksela, Belgia

Europejski Tydzień Pogody Kosmicznej (ESWW) odbędzie się w dniach od 17 do 21 listopada w Brukseli, w Belgii.

W czasie piątej edycji ESWW 2008 odbędą się targi pogody kosmicznej, w czasie których użytkownicy i usługodawcy będą mieć możliwość kontaktu w nieformalnym środowisk...

17 Listopada 2008 - 17 Listopada 2008
Belgia

Europejski Tydzień Pogody Kosmicznej (ESWW) odbędzie się w dniach od 17 do 21 listopada w Brukseli, w Belgii.

W czasie piątej edycji ESWW 2008 odbędą się targi pogody kosmicznej, w czasie których użytkownicy i usługodawcy będą mieć możliwość kontaktu w nieformalnym środowisku roboczym. Spotkanie obejmie również szereg sesji otwartych na temat:
- pogody kosmicznej i europejskiego podejścia do propagowania wiedzy o sytuacji w kosmosie;
- globalnych systemów nawigacji satelitarnej: nauka, potrzeby użytkowników i zastosowania;
- odwierty przybrzeżne, miernictwo magnetyczne i wahania geomagnetyczne: nauka, potrzeby użytkowników i zastosowania;
- modele pogody kosmicznej: od badań do działań;
- nowe i dotychczasowe dane, katalogi, narzędzia i usługi;
- pogoda słoneczna: nowe wyniki, analizy techniczne, narzędzia prognozowania i perspektywy dla użytkowników.

Wydarzenie będzie również okazją do omówienia wkładu społeczności związanej z pogodą kosmiczną w przyszłe działania Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w zakresie propagowania wiedzy o sytuacji w kosmosie. Nowe dane, narzędzia i techniki również będą omawiane i pokazywane w czasie warsztatów mających na celu promowanie przejścia od nowych wyników naukowych do serwisów pogody kosmicznej przyjaznych dla użytkownika.

Organizatorami są Belgijskie Obserwatorium Królewskie (ROB), ESA, Zespół Roboczy ds. Pogody Kosmicznej (SWWT) oraz dwie społeczności Współpracy Europejskiej w dziedzinie Badań Naukowych i Technicznych (COST).Więcej informacji:
http://www.sidc.oma.be/esww5/