Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Starzejące się oko", Bonn, Niemcy

Projekt finansowany ze środków unijnych pt. "Upośledzenie wzroku i zmiany zwyrodnieniowe: mapa drogowa badań okulistycznych w Europie" (EuroVisionNet) organizuje konferencję poświęconą chorobom oczu związanym z wiekiem, która odbędzie się w Bonn, w Niemczech, w dniach od 20 do...

20 Marca 2009 - 20 Marca 2009
Niemcy

Projekt finansowany ze środków unijnych pt. "Upośledzenie wzroku i zmiany zwyrodnieniowe: mapa drogowa badań okulistycznych w Europie" (EuroVisionNet) organizuje konferencję poświęconą chorobom oczu związanym z wiekiem, która odbędzie się w Bonn, w Niemczech, w dniach od 20 do 21 marca 2009 r.

Dwie najczęstsze choroby oczu to związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej i jaskra, które odpowiadają za dwie trzecie wszystkich przypadków ślepoty w Europie. Starzenie się populacji wszystkich zachodnich społeczeństw i ograniczenia dzisiejszej terapii mogą doprowadzić w przyszłości do znacznego wzrostu przypadków ślepoty spowodowanej chorobami starzejącego się oka. Wpływ tego zjawiska na osoby chore, społeczeństwa i gospodarki poszczególnych krajów będzie przeogromny.

Konferencja pt. "Starzejące się oko" zajmie się wszystkimi tymi zagadnieniami w gronie ekspertów z dziedziny epidemiologii, ekonomii zdrowia, związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej, jaskry, mechanizmów starzenia się oraz badań nad komórkami macierzystymi.

Konferencja umożliwi omówienie głównych przyczyn ślepoty z perspektywy europejskiej i światowej, ostatnich wyników badań w zakresie patogenezy najczęstszych chorób oczu związanych z wiekiem i ich skutków społeczno-ekonomicznych. Debata obejmie bieżące możliwości leczenia i rehabilitacji, jak również przyszłe strategie leczenia.Więcej informacji:
http://www.eurovisionnet.eu/news/news-ageing-eye-meeting.html