Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja GO-EuroMed, Bruksela, Belgia

Dnia 27 listopada, w Brukseli, Belgia, finansowany ze środków unijnych projekt GO-EuroMed (Ekonomia polityczna rządów w partnerstwie euro-śródziemnomorskim) organizuje konferencję pt. "Jak najlepiej spożytkować Unię dla Śródziemnomorza".

Konferencja będzie okazją do omówieni...

27 Listopada 2008 - 27 Listopada 2008
Belgia

Dnia 27 listopada, w Brukseli, Belgia, finansowany ze środków unijnych projekt GO-EuroMed (Ekonomia polityczna rządów w partnerstwie euro-śródziemnomorskim) organizuje konferencję pt. "Jak najlepiej spożytkować Unię dla Śródziemnomorza".

Konferencja będzie okazją do omówienia najważniejszych wniosków z ostatnich spotkań ministerialnych EuroMed z szerszą publicznością. Szczególny nacisk położony będzie na ramy instytucjonalne nowej Unii dla Śródziemnomorza oraz możliwości, jakie ona otwiera dla Unii Europejskiej i rządów Krajów Partnerskich Śródziemnomorza.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele instytucji europejskich, ambasad, uczelni wyższych, sektora prywatnego oraz instytucji pozarządowych.

Projekt badawczy GO-EuroMed, finansowany z Szóstego Programu Ramowego (6PR), ma na celu opracowanie projektu instytucjonalnego oraz strategii zarządzania, dzięki którym będzie możliwe realizowanie celów partnerstwa euro-śródziemnomorskiego (EMP). Podejście przyjęte przez konsorcjum GO-EuroMed polegało na zanalizowaniu EMP w oparciu o zrozumienie funkcjonowania ram instytucjonalnych, które mogą być podstawą do negocjacji. Intencją konsorcjum było ocenić EMP jako strukturę do prowadzenia negocjacji pomiędzy partnerami oraz jej osiągnięcia z perspektywy strategii politycznej i gospodarczej.Więcej informacji:
http://www.go-euromed.org/