Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. semantycznych aspektów wybierania danych, Piza, Włochy

Dnia 19 grudnia w Pizie, Włochy, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. semantycznych aspektów wybierania danych (SADM'08), które organizowane są w ramach Międzynarodowej Konferencji nt. Wybierania Danych IEEE 2008 (ICDM 2008).

Celem SADM jest wdrożenie ustandaryzo...

19 Grudnia 2008 - 19 Grudnia 2008
Włochy

Dnia 19 grudnia w Pizie, Włochy, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. semantycznych aspektów wybierania danych (SADM'08), które organizowane są w ramach Międzynarodowej Konferencji nt. Wybierania Danych IEEE 2008 (ICDM 2008).

Celem SADM jest wdrożenie ustandaryzowanych metod, które w sposób jednoznaczny traktują o semantyce danych, wiedzy drugoplanowej i rozumowaniu w procesie wybierania danych.

Wiedza ta wymaga sformalizowania w magazynie wiedzy i musi być w sposób jednoznaczny włączona do procesu odkrywania i przekazywania wiedzy (KDD), w którym algorytmy wstępnego przetwarzania danych, wybierania ich oraz przetwarzania końcowego korzystają z tej wiedzy w celu udoskonalenia procesu KDD. Ideą zasadniczą jest pogłębienie zrozumienia sposobu, w jaki można wykorzystać semantykę danych i wiedzę drugoplanową oraz stworzyć standardowe procedury projektowania bardziej inteligentnych metod wybierania danych.
Więcej informacji:
http://www-kdd.isti.cnr.it/SADM/index.html