Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. roli odgrywanej przez organizacje trzeciego sektora w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublana, Słowenia

W dniach 5-6 lutego 2009 r. w Lublanie, w Słowenii, odbędzie się konferencja nt. roli, jaką odgrywają organizacje trzeciego sektora w zmieniających się systemach opieki społecznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorem jest finansowana ze środków unijnych Sieć ...

5 Lutego 2009 - 5 Lutego 2009
Słowenia

W dniach 5-6 lutego 2009 r. w Lublanie, w Słowenii, odbędzie się konferencja nt. roli, jaką odgrywają organizacje trzeciego sektora w zmieniających się systemach opieki społecznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorem jest finansowana ze środków unijnych Sieć Doskonałości CINEFOGO (Społeczeństwo obywatelskie i inne formy rządzenia w Europie - tworzenie obywatelskości europejskiej).

Organizacje trzeciego sektora (tj. organizacje społeczne lub non-profit) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej wykazują podobne cechy charakterystyczne, które jednocześnie odróżniają je od organizacji trzeciego sektora w innych społeczeństwach. Wewnętrzne podobieństwa i zewnętrzne różnice można wyjaśnić w kontekście państwowo-socjalistycznego systemu opieki społecznej, który funkcjonował w tych społeczeństwach przez niemal pięćdziesiąt lat.

Po zmianie systemu nastąpił dynamiczny rozwój organizacji trzeciego sektora. Jednakże sektor ten jest w tych krajach wciąż mocno niejednolity. Ponadto pomimo ogólnych podobieństw zaobserwować można uderzające różnice w poziomie rozwoju i cechach charakterystycznych organizacji trzeciego sektora, które pojawiły się w stosunkowo krótkim okresie w tych społeczeństwach.

Głównym celem konferencji będzie poszukiwanie i wyjaśnienie współzależności między zmianami w całych systemach opieki społecznej a zmianami w wadze, charakterze i roli organizacji trzeciego sektora w społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej.Więcej informacji:
http://www.cinefogo.org/workpackages/wp46/wp46-conference-2009/