Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca ENBR, Bruksela, Belgia

Projekt ENBR (Europejska sieć dla lepszego stanowienia prawa) organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, swoją ostatnią konferencję.

"Lepsze stanowienie prawa" to kluczowe pojęcie dla władz. ENBR, powołana w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), ma na celu poszerzenie...

11 Grudnia 2008 - 11 Grudnia 2008
Belgia

Projekt ENBR (Europejska sieć dla lepszego stanowienia prawa) organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, swoją ostatnią konferencję.

"Lepsze stanowienie prawa" to kluczowe pojęcie dla władz. ENBR, powołana w ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), ma na celu poszerzenie i rozpowszechnianie obecnej wiedzy na temat procesów regulacyjnych oraz zbudowanie bazy danych poświęconej ocenie ich wpływu i powiązanym procedurom w państwach członkowskich UE. Projekt poddał analizie między innymi relacje pomiędzy oceną wpływu a jakością prawa w Europie.

Na konferencji zamykającej, konsorcjum projektowe zaprezentuje osiągnięte wyniki. Ponadto eksperci poruszą następujące zagadnienia:
- wsparcie nauk społeczno-ekonomicznych w procesach decyzyjnych;
- lepsze prawo wśród 27 państw członkowskich UE;
- reforma stanowienia prawa z perspektywy międzynarodowej.Więcej informacji:
http://www.enbr.org/home.php

lub pisząc do:
p. Lorna Schrefler
E-mail: lorna.schrefler@ceps.eu

Aby pobrać program warsztatów, proszę kliknąć:
tutaj