Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Zamykające sympozjum FORALLVENT, Wrocław, Polska

Dnia 22 stycznia we Wrocławiu, w Polsce, odbędzie się sympozjum zamykające finansowany ze środków unijnych projekt FORALLVENT.

W sympozjum weźmie udział interdyscyplinarna grupa ekspertów europejskich, aby posumować najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie alergii i chorób ukł...

22 Stycznia 2009 - 22 Stycznia 2009
Polska

Dnia 22 stycznia we Wrocławiu, w Polsce, odbędzie się sympozjum zamykające finansowany ze środków unijnych projekt FORALLVENT.

W sympozjum weźmie udział interdyscyplinarna grupa ekspertów europejskich, aby posumować najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie alergii i chorób układu immunologicznego. Szczególny nacisk zostanie położony na potencjalną możliwość wykorzystania osiągniętych wyników w profilaktyce i leczeniu tego typu chorób. Pozwoli to dokonać kompleksowej oceny i podsumowania minionych i bieżących osiągnięć w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Koledzy z krajów docelowych międzynarodowej współpracy (INCO) zostaną zaproszeni do dyskusji nad potencjalnym wpływem odkryć na sytuację w ich krajach.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj

lub pisząc do:
Prof. Andrzej Boznanski
E-mail: aboz@pedalergol.am.wroc.pl