Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dni transferu technologii BIOMATERIAL 2009, Erfurt, Niemcy

W dniach 19-20 lutego 2009 w Erfurt, Niemcy, odbędą się Piąte Międzynarodowe Dni Transferu Technologii BIOMATERIAL 2009. Konferencja będzie wydarzeniem zamykającym projekt INCOMAT (Tworzenie międzynarodowych zespołów doskonałości w dziedzinie badań nad nowymi powierzchniami bi...

19 Lutego 2009 - 19 Lutego 2009
Niemcy

W dniach 19-20 lutego 2009 w Erfurt, Niemcy, odbędą się Piąte Międzynarodowe Dni Transferu Technologii BIOMATERIAL 2009. Konferencja będzie wydarzeniem zamykającym projekt INCOMAT (Tworzenie międzynarodowych zespołów doskonałości w dziedzinie badań nad nowymi powierzchniami biomateriałowymi), finansowany ze środków unijnych.

Jednym z głównych zadań projektu INCOMAT było zidentyfikowanie obszarów, w których badania biomedyczne mogłyby najskuteczniej wpłynąć na jakość życia wszystkich obywateli Europy.

W tym kontekście, najważniejszym celem dni BIOMATERIAL 2009 jest wyróżnienie tych obszarów działalności naukowej, w których najnowsze osiągnięcia mogą stanowić podstawę do opracowania innowacyjnych implantów do zastosowań w tkankach twardych. W trakcie wydarzenia w centrum uwagi znajdą się następujące tematy, z których każdemu poświęcony będzie jeden z głównych wykładów:
- Kość jako przystosowany do obciążeń, hierarchicznie ułożony materiał kompozytowy.
- Przyszłość wytwarzania wyciągów do inżynierii tkanki kostnej.
- Biomimetyczne powłoki analogowe.
- Perspektywy zaawansowanych testów in vitro.
- Konsekwencje dla kontroli jakości i certyfikacji produktów.Więcej informacji:
http://www.biomaterial2009.de/