Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. hybrydowych materiałów nanostrukturalnych do zastosowań fotowoltaicznych, Walencja, Hiszpania

W dniach od 9 do 11 marca 2009 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się specjalistyczne warsztaty nt. hybrydowych materiałów nanostrukturalnych do zastosowań fotowoltaicznych.

Warsztaty są skierowane do doktorantów, doktorów i członków młodszej kadry akademickiej, zajmujących si...

9 Marca 2009 - 9 Marca 2009
Hiszpania

W dniach od 9 do 11 marca 2009 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się specjalistyczne warsztaty nt. hybrydowych materiałów nanostrukturalnych do zastosowań fotowoltaicznych.

Warsztaty są skierowane do doktorantów, doktorów i członków młodszej kadry akademickiej, zajmujących się obecnie hybrydowymi materiałami nanostrukturalnymi do zastosowań fotowoltaicznych (PV). Wykłady i seminaria obejmą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie oraz następujące tematy:
- wprowadzenie do energii słonecznej i ogniw słonecznych;
- wprowadzenie do hybrydowych ogniw słonecznych;
- rozwój nanostruktur dla PV;
- procesy powierzchniowej modyfikacji;
- optymalizacja barwników organicznych;
- charakterystyka optyczna systemów hybrydowych;
- teoria transferu elektronów w systemach organicznych/nieorganicznych;
- transport w nanostrukturach;
- charakterystyka ogniwa słonecznego.

Wydarzenie jest organizowane jako część europejskiego projektu NanoLICHT, finansowanego przez sieć Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA-Net) NanoSCI ERA.Więcej informacji:
http://www.nanolicht.polito.it/school2009.html