Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Światowe Forum Wody, Istambuł, Turcja

W dniach od 16 do 22 marca 2009 r. w Istambule, Turcja, odbędzie się Światowe Forum Wody pod tytułem "Budowanie mostów nad podziałami na rzecz wody".

Światowe Forum Wody organizowane jest co trzy lata przez Światową Radę Wody. Celem jest podniesienie rangi wody jako jednego z...

16 Marca 2009 - 16 Marca 2009
Turcja

W dniach od 16 do 22 marca 2009 r. w Istambule, Turcja, odbędzie się Światowe Forum Wody pod tytułem "Budowanie mostów nad podziałami na rzecz wody".

Światowe Forum Wody organizowane jest co trzy lata przez Światową Radę Wody. Celem jest podniesienie rangi wody jako jednego z priorytetów politycznych i ukierunkowanie dyskusji na poszukiwania rozwiązania problemu wody na skalę międzynarodową w XXI w., jak również sformułowanie konkretnych propozycji, podnoszenie świadomości społecznej i uzyskanie politycznego zaangażowania.

To szczególne wydarzenie obejmie między innymi następujące tematy:
- globalna zmiana a zarządzanie ryzykiem;
- wspieranie postępu ludzkości i Milenijnych Celów Rozwoju (MDG);
- zarządzanie zasobami wody i ich ochrona;
- efektywne zarządzanie wodą;
- nakłady finansowe na zrównoważony sektor wody;
- rozwój edukacji, wiedzy i potencjału.Więcej informacji:
http://www.worldwaterforum5.org/