Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. rozbudowy technologii baz danych, Sankt Petersburg, Rosja

Warsztaty nt. rozbudowy technologii baz danych w naukach przyrodniczych odbędą się dnia 23 marca 2009 r. w Sankt Petersburgu, Rosja.

W związku z szybkim rozwojem informatyki w ostatnich latach, badania w dziedzinie nauk przyrodniczych osiągnęły nowy poziom. Wysokowydajne urz...

23 Marca 2009 - 23 Marca 2009
Rosja

Warsztaty nt. rozbudowy technologii baz danych w naukach przyrodniczych odbędą się dnia 23 marca 2009 r. w Sankt Petersburgu, Rosja.

W związku z szybkim rozwojem informatyki w ostatnich latach, badania w dziedzinie nauk przyrodniczych osiągnęły nowy poziom. Wysokowydajne urządzenia takie jak skanery, spektrometry masowe i sekwensery, przyczyniły się do ogromnego wzrostu ilości danych w naukach przyrodniczych. Różnorodność i objętość tych danych stanowi trudne wyzwanie z punktu widzenia rozbudowy technologii zarządzania danymi. Aby przeprowadzić złożone i wymagające zaawansowanej techniki komputerowej analizy, potrzebne są odpowiednie techniki zarządzania danymi oraz narzędzia.

Warsztaty posłużą za forum do prezentowania i omawiania pomysłów, problemów i możliwości w zakresie technologii zarządzania danymi w naukach przyrodniczych. Nowe i istniejące koncepcje i techniki będą rozważane pod kątem rosnącego zainteresowania badaniami w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz znaczącymi postępami w zakresie infrastruktur systemowych i dostępnych źródeł danych.Więcej informacji:
http://www.inf.ethz.ch/personal/akal/EDTLS09/