Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Warsztaty w sprawie rezultatów projektów w zakresie technologii MBR, Berlin, Niemcy

Sieć MBR (bioreaktory membranowe) przeprowadzi warsztaty zatytułowane "Istotne rezultaty europejskich projektów w zakresie technologii MBR", które odbędą się w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2009 r. w Berlinie.

Warsztaty stanowią zakończenie dwóch projektów, które zostały ...

31 Marca 2009 - 31 Marca 2009
Niemcy
Sieć MBR (bioreaktory membranowe) przeprowadzi warsztaty zatytułowane "Istotne rezultaty europejskich projektów w zakresie technologii MBR", które odbędą się w dniach od 31 marca do 1 kwietnia 2009 r. w Berlinie.

Warsztaty stanowią zakończenie dwóch projektów, które zostały przeprowadzone w ramach sieci, mianowicie: AMEDEUS ("Przyśpieszenie rozwoju technologii membranowej na potrzeby oczyszczania ścieków komunalnych") oraz EUROMBRA ("Technologia bioreaktora membranowego w zaawansowanych strategiach oczyszczania ścieków komunalnych"). W trakcie dwudniowego spotkania, które uzyskało poparcie Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Wody (International Water Association), przedstawione zostaną najważniejsze rezultaty tych projektów.

Przewidziane w trakcie warsztatów prezentacje i sesja plakatowa dotyczyć będą następujących dziedzin:
- optymalizacja membranowa;
- charakterystyka i kontrola osadów;
- opracowanie systemów modułowych i systemów napowietrzania;
- modelowanie hydrauliczne i biologiczne;
- sterowanie zaawansowanymi procesami;
- całościowa inżynieria;
- całościowa obsługa i wdrażanie wniosków ze zgromadzonych doświadczeń;
- nowe procesy hybrydowe związane z MBR;
- analiza rynkowa.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://mbr-network.kompetenz-wasser.de/