Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Spotkanie brokerskie ARTEMISIA, Bruksela, Belgia

ARTEMISIA, stowarzyszenie podmiotów zajmujących się badaniami i rozwojem (B&R) w dziedzinie Wspólnego Przedsięwzięcia ARTEMIS (ARTEMIS JU) w zakresie wbudowanych systemów liczących, organizuje spotkanie brokerskie w dniach od 13 do 14 stycznia w Brukseli.

Wydarzenie organizo...

13 Stycznia 2009 - 13 Stycznia 2009
Belgia
ARTEMISIA, stowarzyszenie podmiotów zajmujących się badaniami i rozwojem (B&R) w dziedzinie Wspólnego Przedsięwzięcia ARTEMIS (ARTEMIS JU) w zakresie wbudowanych systemów liczących, organizuje spotkanie brokerskie w dniach od 13 do 14 stycznia w Brukseli.

Wydarzenie organizowane jest z myślą o kandydatach zamierzających złożyć wniosek w ramach drugiego zaproszenia do składania wniosków w ARTEMIS JU. Przewiduje się, że drugie zaproszenie ARTEMIS zostanie uruchomione pod koniec lutego.

Po spotkaniu brokerskim zorganizowane zostaną w późniejszym terminie w tym roku dni informacyjne na Węgrzech, w Zjednoczonym Królestwie i w Danii.Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.artemisia-association.org/meeting/