European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty na rzecz partnerstwa w dziedzinie TIK, Dublin, Irlandia

Dnia 3 lutego w Dublinie, Irlandia, Enterprise Ireland, Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK) oraz Tureckie Organizacje Naukowo-Biznesowe (TUR&BO) organizują wspólne warsztaty, których celem jest promowanie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy naukow...

3 Lutego 2009 - 3 Lutego 2009
Irlandia
Dnia 3 lutego w Dublinie, Irlandia, Enterprise Ireland, Turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych (TUBITAK) oraz Tureckie Organizacje Naukowo-Biznesowe (TUR&BO) organizują wspólne warsztaty, których celem jest promowanie współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy naukowcami irlandzkimi i tureckimi. Wydarzenie odbywać się będzie w kontekście czwartego zaproszenia do składania wniosków w ramach tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Uczestnicy warsztatów zdefiniują wspólne tematy badań w celu stworzenia trwałego forum na rzecz rozwijania kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami. Następnie odbędą się sesje okrągłego stołu, podczas których naukowcy będą omawiać nowe propozycje projektów i przyszłej współpracy.

Kolejne warsztaty, poświęcone nowym możliwościom współpracy oraz osiągniętym już wynikom, planowane są w Turcji.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
E-mail: ncpict@tubitak.gov.tr